DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Akce‚ příspěvky zdravotních pojišťoven


VZP

Příspěvek pro aktivní dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně

Příspěvek v celkové výši až 3 000 Kč za rok můžete čerpat na:

  • rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. masáže, sauna, plavání, solná jeskyně apod.)
    – v max. výši 2 000 Kč po předložení potvrzení alespoň jednoho odběru za kalendářní rok (příspěvek je možné do max. částky čerpat postupně),
  • dentální hygienu nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně /ordinaci lékaře/u dentální hygienistky/prodejně zdravotnických potřeb (zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody)
    – v max. výši 1 000 Kč po předložení potvrzení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok (příspěvek lze čerpat pouze jednorázově a nevyčerpanou částku nelze dočerpat).

Při jednom odběru v roce tedy můžete podat jen žádost o příspěvek na rehabilitační/rekondiční aktivity (do výše 2 000 Kč), při dvou a více odběrech můžete podat žádost o příspěvek na rehabilitační/rekondiční aktivity (do výše 2 000 Kč) i na dentální hygienu (do výše 1 000 Kč).

Můžete vždy čerpat pouze částku do max. výše uvedené u daného příspěvku, není přípustná vzájemná kombinace s cílem dosáhnout na celkovou výši až 3 000 Kč (nelze tedy čerpat např. 700 Kč na dentální hygienu a 2 300 Kč na rehabilitační aktivity).

O tyto příspěvky nemůže žádat dárce, který v daném kalendářním roce čerpal příspěvek pro neaktivní oceněné dárce (ani v případě, že v průběhu roku předloží potvrzení o provedeném odběru).

Jak získat příspěvek?

Předložte do 31. 12. 2020

  • doklad o zaplacení dané aktivity/služby/zboží
  • potvrzení o bezplatném odběru krve, plazmy, krevních destiček, kostní dřeně

na kterékoli pobočce VZP nebo je můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence (korespondenčně do 15. 12. 2020).

V tomto případě neplatí podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce (musí však být vystaven od 1. 10. 2019).

K žádosti o příspěvek je třeba předložit legitimaci dobrovolného dárce krve nebo jiný doklad prokazující aktivní bezplatné dárcovství krve, krevní plazmy, krevních destiček nebo kostní dřeně.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.

Text použit z oficiálních webových stránek zdravotní pojišťovny VZP.

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/darci/prispevky-pro-darce-krve